Daily Archives: 09/01/2019

Thap Cam Say 1 300x300 1

YÊU ĐÀ LẠT THEO CÁCH TỰ NHIÊN KIỂU DNF – ĐÀ LẠT TỰ NHIÊN

ĐÀ LẠT TỰ NHIÊN- YÊU ĐÀ LẠT THEO CÁCH TỰ NHIÊN KIỂU DNF Vào một ngày cuối tháng 12, Chất đã dành một ngày xuống tìm hiểu, tham quan ở  Đà Lạt Tự Nhiên. Một đơn vị sản xuất, chế biến thực phẩm ở Lâm Đồng. Làm việc với chú Nguyễn Văn Anh – Giám

Shopping cart

close