Về Chất

Chào mừng bạn đến CHẤT ĐÀ LẠT

Chúng tôi kết nối hàng triệu người mua tại việt nam,, trao quyền cho mọi người và tạo cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người.

Trong các thị trường của chúng tôi, hàng triệu người trên khắp cả nước kết nối, cả trực tuyến và ngoại tuyến, để thực hiện, bán và mua hàng hóa độc đáo. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các Dịch vụ người bán và các công cụ giúp các doanh nhân sáng tạo bắt đầu, quản lý và mở rộng quy mô doanh nghiệp của họ. Nhiệm vụ của chúng tôi là tái tạo thương mại theo những cách xây dựng một thế giới hoàn thiện hơn và lâu dài hơn, và chúng tôi cam kết sử dụng sức mạnh của doanh nghiệp để tăng cường cộng đồng và trao quyền cho mọi người.

Shopping cart

close