Đà Lạt dạo này buổi sáng đẹp lắm nhe.
Chủ nhật rồi, Chất chúc bạn cuối tuần ấm áp nhé
( Ảnh Đà Lạt + )