Giao nhận

THỜI GIAN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

  1. Đối với những đơn đặt hàng thành công trước 13h: 18h cùng ngày sẽ được CHẤT giao đến Đơn vị vận chuyển.
  2. Đối với những đơn đặt hàng thành công sau 13h: 18h ngày hôm sau sẽ được CHẤT giao đến Đơn vị vận chuyển.
  3. Thời gian giao nhận hàng hóa (tính từ thời điểm đơn hàng được CHẤT giao đến đơn vị vận chuyển)
Lâm Đồng Miền Nam Miền Bắc và miền Trung
Nội thành/

ngoại thành

6h 48h

(2 ngày)

72h

(3 ngày)

Thị xã/huyện 30h

(6h +1 ngày)

72h

(3 ngày)

96h

(4 ngày)

*Đối với những hàng hóa cấm bay sẽ được chuyển bằng đường bộ (mất thêm 3-4 ngày).

  1. Timeline giao nhận hàng hóa:

CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT DANH SÁCH CÁC TỈNH THÀNH

 

Shopping cart

close